Helsearbeid for et fritt Nepal

Nær åtte prosent av barna i Nepal dør før de fyller fem år. Mange kvinner dør i forbindelse med svangerskap og fødsel, og infeksjonssykdommer som skyldes dårlige levekår er vanlig. Helselag til Nepal er en folk til folk solidaritetsorganisasjon som bidrar til utvikling ved å lære opp vanlige folk i livreddende helsearbeid.

Sykehusene i Nepal er konsentrert i byene, og klinikker i distriktene er dårlig utstyrt og mangler fagfolk. Dette til tross for at det store flertallet av befolkningen bor på landsbygda. Kun en femtedel av befolkningen har tilgang på organiserte helsetjenester. Folk som er alvorlig syke eller skadet, må fraktes til fots eller med kløvdyr i krevende terreng.

Det er derfor store mørketall når det gjelder som følge av traumer. De som dør utenfor sykehus kommer ikke inn i skadestatistikkene. Basert på tall fra andre land, kan man regne med at minst 40% av de som dør av skader, dør utenfor helsevesenet. Med den lave legedekningen i landet er det klart at andre enn leger må få nødvendig livreddende kunnskap, hvis man skal ha mulighet til å bedre overlevelsen på landsbygda. Det er her «Helselag til Nepal» ser sin nisje. Det er dokumentert at riktig førstehjelp utført av vanlige folk kan redusere dødeligheten fra 40 til 10%. Det er få andre tiltak som kan måle seg med dette i resultat, og det krever ikke avansert teknologi eller store penger.

Det faglige innholdet i opplæringen er praktisk rettet, og handler om å hindre forebyggbare dødsfall. Det betyr å kunne holde luftveiene til pasienten åpen, sørge for at han puster, og stoppe blødninger. I tillegg er det viktig å holde pasienten varm, hindre infeksjoner og sørge for at pasienten kan fraktes i stabil tilstand til endelig behandling. Det trengs ofte ikke mye kunnskap for å gjøre det, men det krever at vi legger grunnlaget for en massebevegelse, slik at det faktisk er folk i nærheten av den som er skadet eller trenger hjelp, som kan gripe inn. Når den skadde ikke puster eller har store blødninger, må noe gjøres fort hvis livet skal berges.

Etter at laget fra Norge har lært opp de første 25, fra ulike deler av Nepal, får de en enkel utstyrsenhet med førstehjelpsutstyr. Noe er til gjenbruk, mens annet er forbruksmateriale som kan skaffes lokalt. De 25 opplærte skal så gjennomføre kurs i sine distrikt der de lærer opp nye folk. Dette er førstehjelpsopplæring på enklere nivå, hvor det også inngår opplæring i hvordan de kontakter «medicen» som har gjennomgått det første 150 timers kurset. De utvalgte medicene skal gjennomgå en tre-trinns opplæring med 6 måneders mellomrom. De neste trinnene bygger på det de har lært før, og på erfaringene de har gjort siden forrige trening. Hvert trinn i opplæringen, inkludert utstyr, gjennomføres for kun 70 tusen kroner.

Les mer om de medisinske metodene på nettsidene til Tromsø mineskadesenter

Støtt Helselag til Nepal!

Reklamer

En kommentar om “Helsearbeid for et fritt Nepal

  1. Tilbaketråkk: INTERNASJONAL UKE! « helselag til nepal

Det er stengt for kommentarer.