Gi støtte

For å gi et økonomisk bidrag til Solidaritet med Nepal kan du benytte vår innsamlingskonto 6045.09.15745

Den nepalske revolusjonen trenger din støtte nå mer enn noen gang. Solidaritet med Nepal støtter Martyr Foundation Nepal som har bygd fem skoler spredt over hele landet. Skolene tilbyr utdanning og et sted å bo til barn som mista foreldra sine under borgerkrigen. Revolusjonen står i stampe i Nepal og folket trenger vår støtte mer enn noensinne. Solidaritet med Nepal sitt mål er å støtte dette prosjektet med 200 000 kr, og for å nå dette målet mangler vi nå bare 50 000! Vis solidaritet og gi din støtte i dag, alle summer hjelper! Vår innsamlingskonto er: 60450915745. Alle pengene går direkte til prosjektet, ingen penger forsvinner i administrasjon.

støtte-gutt

Reklamer