Faktaboks: Tidslinje

 Fra boka Nepal i dag – folkekrig for demokrati og jordreform av Johan Petter Andresen, 2006
1768 – Gurkha-herskeren Prithvi Narayan Shah erobrer småkongedømmene i Kathmandudalen og legger grunnlaget for et forent kongedømme.
1792 – Nepal angriper Tibet for å utvide sine grenser, men blir stoppa av kineserne.
1814-16 – Britisk-nepalsk krig. Ender med Sugauli-avtalen som gir britene visse fordeler i Nepal, uten at Nepal blir koloni. Avtalen fastsetter også de nåværende grensene til Nepal.
1846 – Gjennom en blodig massaker på hoffet der mer enn 40 mennesker blir drept, etableres det en nyordning der kongefamiliens makt blir begrensa og der statsministervervet blir det mektigste og blir gjort arvelig. Statsministeren er medlem av Rana-familien, derav Ranaveldet.
1855-56 – Nok en krig med Tibet.
1896- Første bok trykket på nepali blir utgitt.
1947 – Communist Party of Nepal blir stifta i Kolkatta.
1949 – Det Kommunistiske manifest ble utgitt på nepali for første gang.
1950 april – Nepali Congress blir stifta.
1950 – Inspirert av frigjøringa av Kina og India blir det et folkelig opprør og væpna kamp med krav om demokrati i Nepal.
1951 – Kongen gjeninnsatt som statsoverhode i samarbeid med det største partiet Nepali Congress og indiske myndigheter. Ved innsettelsen som statsminister uttalte lederen for Nepali Congress, Bishweshwar Prasad Koirala at på grunn av de rasemessige, religiøse og økonomiske bånd er ikke India og Nepal to land.
1959 – Grunnlov med flerpartisystem innført og valg til parlament ble gjennomført. Men kongen beholder kontrollen over hæren og fortsetter som øverste myndighet.
1960 – Kong Mahendra avskjediger regjeringa og oppløser parlamentet.
1962 – En ny grunnlov lages med et partiløst politisk system der det er valg til lokale råd kalt «panchayat». Kun kongen har utøvende makt.
1985 – Nepali Congress starter sivil ulydighetskampanje for gjenoppretting av flerpartisystem.
1989 – Handels- og transittkonflikt med India. India blokkerer Nepals handel og skaper økonomiske problemer i Nepal.
1990 – På grunn av misnøye med manglende utvikling og demokrati i landet starter en omfattende folkebevegelse i Nepal. Myndighetene svarer med undertrykking og drap på fredelige demonstranter. Kong Birendra gir etter hvert etter for krav om flerpartidemokrati. Kongen tar initiativ til en ny grunnlov som åpner for flerpartidemokrati, men som samtidig sikrer kongen som statsoverhode og som øverstkommanderende over den kongelige nepalske hæren.
1991 – Nepali Congress vinner valget. Girija Prasad Koirala blir statsminister.
1994 – Koiralas regjering taper en mistillitsavstemning i parlamentet og går av. Nyvalg fører til dannelsen av en regjering av Communist Party of Nepal (United Marxist Leninist), forkorta til CPN-uml. Se eget kapittel om kommunistene for nærmere forklaring.
1995 – Kongen avsetter CPN-uml regjeringa.
1996 – CPN(m) starter den langvarige folkekrigen for en demokratisk republikk.
1997-99 – Årene er prega av fraksjonskamper og splittelser i de to største partiene, Nepali Congress og CPN(uml), som førte til parlamentarisk kaos og stadige regjerings-skifter.
1997 – Statsminister Sher Bahadur Deuba blir kastet og erstatta av Lokendra Bahadur Chand. Chand blir deretter avsatt og erstatta av Surya Bahadur Thapa.
1998 – Thapa trekker seg. GP Koirala kommer tilbake som statsminister for en koalisjonsregjering.
1999 – Nytt valg gir flertall til Nepali Congress Party. Krishna Prasad Bhattarai blir statsminister.
2000 – Statsminister Bhattarai trekker seg etter nok et opprør i Nepali Congress Party. GP Koirala kommer tilbake som statsminister. Den tiende regjeringa på 10 år.
2001 april – Generalstreik organisert av maoistene fører til at mesteparten av landet står stille. Politiet gjennomfører massearrestasjoner av demonstranter inklusive opposisjonsledere i Kathmandu.
2001 juni – Kong Birendra, dronning Aishwarya, kronprins Dipendra og andre nære slektninger blir drept i en massaker i palasset. (Nærmere omtalt seinere i boka.)
2001 juni – Prins Gyanendra krones til Nepals konge.
2001 juli – Stor framgang for folkekrigen. Sher Bahadur Deuba blir statsminister. Han etterfølger Girija Prasad Koirala som går av på grunn av uenighet om hvordan statsmakta skal forholde seg til folkekrigen.
2001 juli – Våpenstillstand og fredssamtaler mellom CPN(m) og regjeringa.
2001 november – Fredssamtalene bryter sammen. Våpenstillstanden avblåses og folkekrigen fortsetter.
2001 november – Unntakstilstand innføres. Kong Gyanendra beordrer hæren å knuse folkekrigen.
2002 april – CPN(m) leder en fem dager lang landsomfattende streik. Harde kamper mellom regjeringshæren – RNA og folkets frigjøringshær – PLA. PLA vinner terreng.
2002 mai – CPN(m) erklærer en måneds våpenstillstand. Regjeringa avviser denne.
2002 – Deuba besøker Storbritannia og andre land og ber om støtte i krigen mot maoistene. USAs president George W. Bush lover $20 millioner dollar.
2002 mai – Parlamentet oppløses og nyvalg blir forberedt. Uenighet om forlengelse av unntakstilstanden. Deuba blir ekskludert fra Nepali Congresspartiet men fortsetter å lede den midlertidige regjeringen og viderefører unntakstillstanden.
2002 oktober – Deuba ber kongen utsette valg i et år. Kong Gyanendra avsetter Deuba og utsetter valg på ubestemt tid. Lokendra Bahadur Chand blir utnevnt til statsminister.
2003 januar – Regjeringen og CPN(m) erklærer våpenstillstand.
2003 mai/juni – Lokendra Bahadur Chand trekker seg. Kongen utnevner Surya Bahadur Thapa som ny statsminister.
2003 august – Fredssamtalene bryter sammen etter sju måneder. CPN(m) leder en tredagers generalstreik i september.
2004 april – Nepal blir med i World Trade Organisation (WTO).
2004 mai – Statsminister Surya Bahadur Thapa trekker seg etter massive demonstrasjoner.
2004 juni – Kong Gyanendra oppnevner Sher Bahadur Deuba på ny som statsminister.
2004 august – Maoistene leder en vellykka, ukelang blokade av Kathmandu.
2005 1 februar – Kong Gyanendra tar makta direkte, avsetter regjeringa og erklærer unntakstilstand.
2005 september – CPN(m) erklærer en ensidig tre måneders våpenstillstand.
2005 november – CPN(m) og de sju viktigste parlamentariske partiene når enighet om en tolvpunktsavtale.
2005 desember – CPN(m) forlenger våpenhvilen med en måned.
2006 januar – CPN(m) avslutter våpenhvilen og gjenopptar kamphandlinger ulike steder i landet, også angrep i Kathmandudalen. Demonstrasjoner, demonstrasjonsforbud og portforbud i Kathmandu.

Reklamer