Faktaboks: Litt statistikk om Nepal

Hovedstad: Kathmandu, 700 000 innbyggere
Pengeenhet: Nepalske Rupee. (1 USD = 75 Rupier)
Areal: 147 181 kvadratkilometer.
Høyeste fjell heter Sagarmatha på nepali, Chomolungma på kinesisk eller Mount Everest på engelsk. Høyde: 8 850 meter. Høyest i verden
Befolkning 27,7 millioner, hvorav 9,5 millioner er under 18 år.
Befolkningsgrupper omfatter Gurung, Limbu, Magar, Newar, Rai, Sherpa, Tamang, Tharu, en rekke mindre etniske grupper, indere og tibetanere. Store deler av befolkningen deles også inn i ulike kaster etter hinduistisk tradisjon. De største kastene er Brahman (Baahun), Chhetri og Dalit. Kort fortalt kan nepalere ha en mangefasettert identitet: etnisk gruppe og/eller klan, kaste, religion, klasse og kjønn.
Religioner: Hinduisme 86% (Man kunne også skrive 50 til 80%. Prosenten avhenger av hvilke kriterier som er lagt til grunn i opptellingen. De som ikke oppga en religion ble kategorisert som hinduer i opptellingen i 1990) Buddhisme 10%, Islam 3%, animisme og blandinger av Hinduisme, Buddhisme og animalisme. Buddha ble født i Lumbini i Sør-Nepal.
I Nepal snakkes det offisielt 32 ulike språk. Språket Maithili omfatter 12%. Nepali som er språket til den indonepalske gruppa som innvandra først er Nepals nasjonalspråk og er morsmålet til rundt halvparten. Nepali er i slekt med Hindi og har røtter i Sanskrit. Sanskrit er et svært gammelt indisk skriftspråk.
Befolkningsveksten er 2,3% per år. Befolkningen fordobles på 25 år.
Spedbarnsdødelighet: 70 per 1000 fødte.
Gjennomsnittlig føder hver kvinne 4,4 barn.
I 35% av bryllupene er brudene under 16 år. I 7% av bryllupene er kvinnen under 10 år.
Forventa levealder var 59 år i 2000.
12 kvinner dør hver dag i barselseng. Per 100 000 fødsler dør 539 mødre.
56% av barna er feilernært.
49% lever under den offisielle fattigdomsgrensa (2002). I følge B. Bhattarai er riktig tall 71%.
Det er 24 764 innbyggere per lege (1998) I Norge var det over 10 000 innbyggere per lege i 1814. I dag er det under 250 innbyggere per lege i Norge.
Andel lese- og skrivekyndige over 15 år var i 2001 offisielt: menn: 65,1%, kvinner: 42,5%. I 1951 var kun 2% av befolkningen lese- og skrivekyndige.
Cirka 12 000 kvinner per år utsettes for «trafficking».
Cirka 6,8 millioner har aldri gått på skole og cirka 4 millioner har aldri gått ut ungdomsskolen.
12% av befolkningen bor i byer
Jordbruk utgjør 40% av Nepals BNP. (I Norge utgjør jordbruk 1,9%. )
Industrien utgjør 22% av BNP men kun 6% av arbeidsstyrken er tilknyttet industrien.
Mer enn 90% av befolkningen bor i utkantstrøk og 81% arbeider innafor jordbruket. 10% er helt arbeidsløse og 60% er undersysselsatte. NORAD oppgir arbeidsløsheten til 47% (2001)
Det går 13 telefoner på 1000 innbyggere.
Det går 7 TV-er på 1000 innbyggere.
Det går 11 biler på 1000 innbyggere.
Gjelda til utlandet utgjør 60% av BNP og er økende.
Det årlige underskuddet på utenriksbalansen er på 50 milliarder nepalske rupier. Hvilket er like stort som det årlige statsbudsjettet. (Utenriksbalansen er forholdet mellom hvor mye landet tjener på eksport og finansinntekter fra utlandet på den ene sida og import og finansutgifter til utlandet på den andre sida.)
Nepal har sklidd ned fra det trettende fattigste landet på 70-tallet til det nest fattigste landet i verden på slutten av nittitallet i følge Bhattarai. I følge UNDP er Nepal verdens 12. fattigste land og det fattigste i Sør-Asia (2003). Plasseringen er avhengig av hvilke kriterier som legges til grunn.
BNP per innbygger var i 2000 242 US Dollar per år.
46% av nasjonalinntekten tilfaller de 10% rikeste.
Før 1951 hadde kun noen hundre utlendinger besøkt Nepal. I dag får landet besøk av rundt 300 000 turister, de fleste fra India.
Kilder: Economist, Wikipedia, http://www.cwin-nepal.org., induspak, B. Bhattarai.

Reklamer