Debatt om Nepal på årets globaliseringskonferanse

Årets globaliseringskonferanse nærmer seg, og i år arrangerer Helselag til Nepal og Rødt debatt om maoistbevegelsen i Nepal:  Kan bevegelser i sør lære noe av maoistene i Nepal? Etter over ti år med borgerkrig la maoistbevegelsen i Nepal ned våpnene i 2003. Veien mot et stabilt demokratisk styre i Nepal har vært lang og er…

Nepalparole 1.mai

Medlemmer av Helselag til Nepal har i anledning 1.mai i Oslo gått sammen med Nepalese People’s Progressive Forum Norway for å lage en Nepalparole i årets 1.maitog. Helselaget vil også være tilstede for å samle inn penger til mor-barnprosjektet. Alle som ønsker å være med på 1.maimarkering i Oslo, enten ved å gå bak parolen,…

Intervju med Hamid, helselagsaktivist og Nepalvenn

Helselagsmedlem, Hamid, er tilbake i Norge etter over to år i Nepal. Mesteparten av tiden har han jobbet frivillig på Gorneti Modellsykehus i Rolpha. Hamid er sykepleier og akupunktør og har allmenn helseutdannelse fra hjemlandet Iran. I dette intevjuet, som er skrevet av Johan Petter Andresen, forteller Hamid om sine erfaringer og opplevelser fra Nepal.…

Møte om Nepal og helselagets arbeid

Helselag til Nepal inviterer alle interesserte til et åpent møte. Her vil deltagere på sommerens solidaritetstur fortelle om sine erfaringer, og det vil bli foredrag om dagens situasjon i Nepal. I tillegg har du muligheten til å lære om Helselag til Nepal, vårt arbeid og våre prosjekter. Arrangementet passer for gamle og nye aktivister, alle…

Intervju med Ella i Red Star

Leder i Helselag til Nepal, Ella Hosar, ble i anledning solidaritetsturen til Nepal, intervjuet i maoistenes avis Red Star. Der snakker hun om sitt intrykk av Nepal og maoistene i dag, samt kvinners rolle og situasjonen på Ghorneti. Link til intervjuet finner du her.