Support the Democratic Revolution in Nepal

by Johan Petter Andresen The Health Team for Nepal was formed in 2006. The aim of the Health Team project is to help poor people in rural areas of Nepal. The Health Team for Nepal cooperates with the medical department of the People’s Liberation Army in order to attain this goal. The health team for…

Studietur til Gorneti Model Hospital

Sommeren 2007 reiste 17 nordmenn og to svensker på solidaritetstur til Nepal. Vi dro til Gorneti Model Hospital som er stedet der helselagets medisinske eksperter har trent personalet og medicer i Folkets Frigjøringshær. Sykehuset ligger en god dagsmarsj fra allfarvei, og betjener over 20 000 mennesker i det uveisomme terrenget i Rolpa i midt-vestre Nepal.…

Nepal: valget utsatt – republikk nå!

Av Johan Petter Andresen I november 2006 ble maoistene og sju parlamentariske partier enige om avtalen om opprettelse av en midlertidig lovgivende forsamling, en midlertidig grunnlov og en midlertidig regjering for å forberede et valg til en grunnlovgivende forsamling. Blekket hadde ikke rukket å tørke før avtalen ble undergravd, svekka og brutt.

Til minne om Tron Øgrim.

Det er et stort tap for alle nepalvenner at Tron Øgrim er borte. Tron var en fast støttespiller i Helselagsarbeidet, og har bidratt til vår innsamling. Han har skaffet oss en mengde kunnskap om Nepal, både gjennom sine artikler på Wikipedia og som innleder på våre møter Han vil bli dypt savnet.