Nepal i dag – Folkekrig for demokrati og jordreform

Nepal i dag – Folkekrig for demokrati og jordreform, av Johan Petter Andresen og Arnljot Ask, 2006.

ISBN 82-91778-42-6

Her kan du bestille boka kan i papirutgave

Innholdsfortegnelse:

Kapitler:

1. Vilkåra for jordreformer
2. Hvorfor Nepal?
3. Introduksjon om Nepal

4. Nepal og naboen i sør
5. Nepal, Kina, EU og USA
6. Nepal og Norge
7. Generelt om Nepals økonomi
8. Om klasseforholdene i jordbruket
9. Litt om kvinners kår
10. Om jordbruksreformene
11. Økonomien og jordbruket på midten av 90-tallet
12. Kommunistene
13. Utviklinga av folkekrigen
14. Jordbruksreform og annen økonomisk reform i de frigjorte områdene
15. Kvinnene i folkekrigen
16. Kampen om sannheten
17. Kort oversikt over folkekrigens utvikling
18. Situasjonen ved årsskiftet 2005/ 2006
19. Reform eller revolusjon – allmenne lærdommer

Reklamer