Hvorfor Nepal?

forrige kapittel << innholdsfortegnelse   >> neste kapittel

Nepal er et eksempel på at den folkelige kampen har gått over fra å kjempe for reformer av det eksisterende halvføydale systemet som er underlagt indiske og imperialistiske interesser til å føre en folkekrig for at de arbeidende klassene skal erobre statsmakta. Med arbeidende klasser mener vi både bønder, arbeidere, vanlige funksjonærer og liknende. Vi tror folk i de undertrykte landa særskilt, men også arbeidsfolk i de industrialiserte landa har mye å lære av kampen i Nepal. Går det an å reformere systemet eller må kampen føres slik at det arbeidende folket griper statsmakta og med det utgangspunktet utvikler en helt annen type økonomi bygd på nasjonal sjølråderett og demokrati med utgangspunkt i folkets behov?

Naturligvis er den politiske situasjonen svært forskjellig i verdens rike land i forhold til de fattige land. I store deler av den fattige verden finnes det et grunnlag for å sette i gang en militær kamp om statsmakta. I de imperialistiske landa er det ikke en revolusjonær situasjon. Derfor er oppgavene som stilles annerledes.

Det verdensomspennende nederlaget for kommunismen som kontrarevolusjonene i Sovjet og Kina innebar, gjorde at mange forlot kommunismen, og mange kommunistiske partier gikk i oppløsning eller gikk vekk fra å være revolusjonære. Tenkingen er at sosialismen ikke er på dagsorden nå, derfor må vi konsentrere oss om dagskampen her og nå og satse på reformer. På denne måten har man vært med på å svekke den kommunistiske bevegelsen ytterligere og vært med på å forlenge den tida verden må leve under imperialismens åk.

Vi håper denne boka vil bidra til å øke støtten til frigjøringskampen i Nepal og at den også vil bidra til å styrke den revolusjonære kommunistiske tendensen i Norge ved å synliggjøre at en revolusjonær strategi fortsatt er nødvendig i dagens verden.

forrige kapittel << innholdsfortegnelse   >> neste kapittel


Reklamer