Forbehold

innholdsfortegnelse<< >> Kapitel 1

Med unntak av kapitlet ” Nepal og Norge” er boka skrevet av Johan Petter Andresen. Han er ikke en ekspert på jordbrukspolitikk eller Nepal generelt. Han har lest litt mer enn litteraturlista bak (alle forfatterhenvisninger i boka er til tekster i litteraturlista) pluss at han har fulgt med daglig siden sommeren 2005. Han besøkte Nepal i november 2005 på invitasjon fra Communist Party of Nepal (maoist), forkorta CPN(maoist). CPN(maoist) er partiet som tok initiativ til og leder folkekrigen. Det er motstridende opplysninger både om generelle forhold og særlig om tida fra 1996 til i dag. Samtidig er situasjonen flytende i og med at folkekrigen har tvunget fram store endringer i Nepal. Fordi situasjonen er uoversiktlig, besøket var kortvarig og de skriftlige kildene er begrensa, må vi ta forbehold. Det er godt mulig at vi gjengir et noenlunde riktig bilde av utviklinga, men det er også mulig at vi bommer på vesentlige ting. I og med at vi har begrensa plass til rådighet, er det dessuten mange emner som ikke er belyst. For eksempel kampen til de etniske minoritetene og en nærmere analyse av de militære forholda. Vi håper likevel at boka kan være nyttig som folkeopplysning og som et debattinnlegg.

innholdsfortegnelse<< >> Kapitel 1

Reklamer