Innskudd til helsefremmende arbeid for martyrbarna

Solidaritet med Nepal overførte i sommer 50 000 kr til helsefremmende arbeid for barna i de fem martyrskolene i Nepal. Pengene skal blant annet benyttes til helsesjekk av barna av en lege samt for oppkjøp av medisiner og medisinske utstyr. På grunn av vårt initiativ, har den nepalske nåværende regjering vært villig til å bidra med ca. 165 000 kr for akkurat samme formål. Beløpet på totalt 215 000 kr er nå satt i et helsefond som skal fordeles til de 5 skolene.

Når Martyr Foundation har innarbeidet en ordentlig, detaljert plan over hvordan midlene skal brukes, vil vi få en rapport tilbake som så vil legges ut på vår hjemmeside.

Reklamer