Jordskjelvene i år har ramma hardt – også et av Martyrskolene – vår innsats har bidratt.

Trening av medics i 2008

Trening av medics i 2008

Det er mange tusen døde og mange titusener som er hjemløse etter jordskjelvene i vår. Da Helselag til Nepal var nystifta i 2006 finansierte vi reise, opphold og opplæring av «medics» på Gorneti sjukehus og i Folkets frigjøringshær. Hans Husum og Merete Taksdal reiste i flere omganger. Vi finansierte også oversettelsen av boka Save Lives, Save Limbs til Nepali, som er en bok om livreddende førstehjelp for «medics» som ikke har tilgang til moderne sjukehus, og er ute i felt. Vi har nå fått meldinger om at medicene har gjort nytte for seg i forbindelse med jordskjelvene. Det er fint å tenke på, midt i all misæren.

De siste åra har vi, etter anbefaling fra våre samarbeidspartenere i Nepal, prioritert støtte til de fem skolene som Martyr Foundation Nepal driver. Jordskjelvene har ramma den ene skolen, i Jiri, øst for Katmandu, hardt. Blant annet er jenteinternatet nå jevna med jorda.

På medlemsmøte den 26. mai vedtok vi å sette i gang innsamling til gjenoppbygging av skolen og bevilga 50 000 kroner. Vi oppfordrer deg å sende penger til vår innsamlingskonto, der pengene går uavkorta til prosjektet.

Kontonummer for innsamlinga er: 60450915745

Reklamer