Årsberetning for Helselag til Nepal

1. Møter
Vi hadde et studiemøte om utviklingen i Nepal i februar 2014; til stede på dette møtet var Arnljot, Johan Petter, Mari, og Sanjay. Johan Petter og Arnljot reiste til Belgia samme måned for et intervju med ledere av CPNm, Mohan Baidya og Dev Gurung. Intervjuet ble lagt ut på vår hjemmeside.

I juni hadde vi et åpent møte da vi omsider fikk årsrapport for 2012/2013 fra MFN – til stede på dette møtet var Mari, Johan Petter, Sudan, og Sanjay. Krishna og Sanjay hadde to separate møter med MFN leder Ek Raj Bhandari og Kantiram Dhungana samt rektor fra martyrskole i Doti.

2. Hjemmeside
Vi oppgraderte hjemmesida vår i mars ifjor, og nå ser det veldig profesjonelt ut. Vi er meget takknemlig for Frode Eggum Have for dette.

3. Prosjekt
Helselag til Nepal er en solidaritetsorganisasjon som har jobba for å støtte kampen for sjølråderett og demokrati i Nepal siden 2006. Vi har drevet med opplæring i helsearbeid på landsbygda og nå jobber vi med å samle inn penger til Martyr Foundation Nepal (MFN). Nepal har ingen utbygd velferdsstat som kan ta vare på uføre og etterlatte etter borgerkrigen. Staten har ordninger for å ta vare på etterlatte etter soldater i den statlige hæren, men soldater fra folkehæren omfattes ikke av disse ordningene. Derfor ble MFN stiftet i 2008. Formålet er å yte allsidig hjelp, først og fremst utdanning til barna, videre helsetjenester og hjelp til å skaffe arbeid til alle etterlatte. For å sikre gratis utdanning til barn av krigsofre har MFN opprettet fem internatskoler, en i hver av de fem hovedregionene.

I følge informasjon fra desember 2014 er det totalt 1400 elever fordelt på 5 skoler, ca. 200-250 elever/skole – bemannet med 150 ansatte totalt. De fleste skoler har klasser fra 1 til 10. Fra vårt forrige bidrag kjøpte de 33 pc-er (Rs. 39000/pc – dvs. 2500 kr/pc). Jeg fikk inntrykk av at ledelsen var veldig sparsommelig med vårt bidrag, i den forstand at de forhandlet kun med den leverandøren som tilbød pc-er til mest rimelig pris.

De har månedlig utgifter totalt på Rs. 4 000 000 (tilsvarer ca. 300 000 kr) – dette inkluderer lønn til lærere, innkjøp av mat og klær til barna, etc., men inkluderer ikke kjøp av tomt, videre bygging av skoler osv. Så vårt årlige bidrag på 100 000 kr er en brøkdel av månedlige utfgiften deres.

De nye barna som starter på 1. klasse er, ikke lenger martyrbarn, men heller fysisk funksjonshemmet, skadet, foreldreløse, lavkastede eller fattige som ikke har råd til utdannelse.

Kantiram Dhungana, daglig leder i MFN, bekreftet å ha mottatt vår bevilgning på 107 658 NOK i desember 2014, og de skal benyttes til å oppgradere IT-utdanninga ved å kjøpe flere pc-er. Barna i alle klassetrinn (fra 1. til 10.) har tre timer med IT-undervisning per uke. Og med 1 pc per 2-5 elever, blir pc-læring ikke helt optimal. Noen barn får ikke rørt tastaturet i løpet av en skoletime – hvorfor de har valgt å investere mer i oppkjøp av flere pc-er.

4. Økonomi
Revidert regnskap blir lagt fram på årsmøtet.

Reklamer