Informasjon fra besøk hos Martyr Foundation Nepal.

Av Sanjay Aryal, leder for Helselag til Nepal

De siste par årene har Helselag til Nepal samarbeidet med Martyr Foundation Nepal, en organisasjon som ble grunnlagt i 2006 med mål om å tilby gratis utdanning samt bosted for barna som mistet sine foreldre under borgerkrigen. Det er totalt 1400 elever fordelt på 5 skoler, ca. 200-250 elever/skole – bemannet med 150 ansatte totalt. De fleste skoler har klasser fra 1 til 10. Fra vår forrige bevilgning på 100 000 kr (ca. Rs. 1 400 000) kjøpte de 33 pc-er (Rs. 39000/pc). Ledelsen får finansiell støtte fra:

–          Parlamentsmedlemmer knyttet til maoistpartiet (vedlikehold- og driftskostnader)

–          Regjeringen (til konstruksjonsarbeid, kjøp av tomter, bygging av skoler, etc.)

MFN har bestemt seg for ikke å motta noe støtte fra NGOs fra utlandet ettersom disse organisasjonene har sine egne økonomiske/politiske/religiøse interesser i Nepal. Men siden vårt medlem Krishna Aryal alltid har vært aktiv politisk i Nepal fra før av og er en pålitelig samarbeidspartner, bestemte MFN seg for å akseptere vår bevilgning.

MFN har månedlige utgifter totalt på 4 000 000 rupier (tilsvarer ca. 300 000 kr) – dette inkluderer lønn til lærere, innkjøp av mat og klær til barna, etc., men inkluderer ikke kjøp av tomt, videre bygging av skoler osv.

Under et møte med MFN-ledelsen i desember 2014, spurte jeg spesifikt om hvordan de rekrutterer nye barn til 1. klasse (ettersom martyrbarna vokser og går videre i høyere skoletrinn). Noen av barna som slippes inn er fattige, andre foreldreløse, skadet, fysisk funksjonshemmet, etc. Og hva skjer med elevene som nå går i 10. klasse? Vel, det er første gang de møter et slikt problem. De er i diskusjoner med regjeringen om hva slags videregående opplæring skal tilbys og hvordan.

Helse er et problem i de 5 skolene, fordi driftskostnadene på 4 000 000 rupier per måned inkluderer ikke innkjøp av medisiner og helsesjekk av barna. I fjor for eksempel fikk 150 elever vannkopper på samme tid. Hvis det er kirurgiske problemstillinger (feks. hjerteklaff-feil), har de ikke nok penger til behandling. De er i gang med å få inn en helsesøster per skole pluss førstehjelpsutstyr.

Alt i alt fikk jeg et godt inntrykk av ledelsen. De har vært ekstremt kresne med kjøp av pc-er: de forhandlet kun med selgere som tilbød pc-er til den billigste prisen. Til tross for at det kun er 3 personer i ledelsen, gjør de et ekstremt godt arbeid. Jeg har bedt dem å respondere på våre e-poster innenfor rimelighetens begrensninger, noe de har lovet.

Nå har de også fått 15 000 US Dollar fra HtN – MFN kasserer Dungana bekreftet dette. Barna har pc-timer (computer courses) fra trinn 1 til 10. Og med 1 pc per 2-5 elever, blir pc-læring ikke helt optimalt. Noen barn får ikke rørt tastaturet i løpet av en skoletime – som er bakgrunnen for at de har valgt å investere mer i oppkjøp av flere pc-er.

Reklamer