Nytt bidrag til martyrskolene

 

Den 11. november 2014 overførte Helselag til Nepal 15 000 US dollar (litt over 100 000 kroner) til Martyr Foundation Nepal, som driver fem skoler i Nepal.

Etter fredsavtalen i 2006 har ikke den nasjonaldemokratiske revolusjonen gått på skinner, men tvert i mot. Det har vært mange feilskjær, motbakker og splittelser. Likevel ligger det an til at landet kan få en ny og bedre grunnlov. Denne vil høyst sannsynlig være et framskritt i forhold til den som eksisterte fra 1990 og fram til fredsavtalen. Men det vil sikkert også bli kamp for forbedringer av grunnloven også etter at den eventuelt blir vedtatt i 2015. Det er fortsatt de kreftene som initierte folkekrigen som er den viktigste krafta i å få et mer demokratisk Nepal med styrka makt til lavkastene, de etniske minoritetene, kvinnene, fattigbøndene og arbeiderne.

Derfor fortsetter solidaritetsarbeidet i Norge.

Reklamer