Hvorfor trakk Baburam seg fra posisjonen sin i UCPN-M?

På Hetauda partikongressen i februar 2013 avgjorde UCPN-M å ta partilinja: fortsette den demokratiske bevegelsen gjennom det kommende valget for grunnlovsgivende forsamling. I tillegg bestemte kongressen å prioritere infrakstruktur- og utviklingssektoren på landet i ettertid av valget, men kongressen klarte ikke å bestemme størrelsen på sentralkomiteen (CC), arbeidsutvalget (AU) og politbyrå (PB). Kongressen ga ansvar til nåværende sentralkomite for å diskutere disse problemstillingene. Partiet har holdt flere sentralkomitemøter etter kongressen, men forgjeves.

Flere av partiets medlemmer motsatte seg Prachandas forslag til AU, PB, og CC. Når alle ønsket verv i høyere posisjon og ingen er villige til gi avkall på ønsket sitt (og dermed ofre seg for partiet), blir det vanskelig å komme fram til en felles løsning. Ikke nok med dette, partiet fikk nye seniormedlemmer fra UML som også ønsker plass i sentralkomitéen. Etter flere sentralkomitemøter men uten behørige konklusjoner, valgte Baburam å trekke seg fra sin posisjon som nestleder i juni. Med dette ville han vise seg frem som et eksempel som andre kunne følge.

Etter fredsavtalen i 2006 rekrutterte daværende CPN-M nye medlemmer fra andre partier; i tillegg forente mange småpartier seg med CPN-M, og UCPN-M ble opprettet. Partiet vokste naturligvis opp, men manglet modifisering i vedtekter angående partistruktur, sa Baburam Bhattarai da han ble spurt om hvor det gikk galt for UCPN-M etter fredsavtalen.

Baburams fratredelse endret dynamikken i partiet. UCPN-M har bestemt å avholde et “utvidet” partimøte 19. juli 2013. Agendaen blir diskusjon av de nevnte stridspunktene. Sannsynligvis legges det frem to forslag når det gjelder den nye sentralkomiteen:
1. Baburam blir tildelt posisjon som seniorleder i UCPN-M (en posisjon som er underlagt partileder). Prakash og Bogoti beholder sine posisjoner, og resten blir sentralkomitemedlemmer (altså bare én nestleder; ingen sekretær; ingen kasserer). Arbeidsutvlaget og politbyrå blir midlertidig fjernet.
2.Prakash og Bogoti trekker seg fra sine posisjoner henholdsvis som nestleder og generalsekretær, slik at sentralkomiteen vil kunne bestå av kun partileder (Prachanda) og øvrige sentralkomitemedlemmer uten andre verv.

Størrelsen på sentralkomitéen blir sannsynligvis under 250. Dette bestemmes også på det utvidete partimøtet 19. juli.

Reklamer