CPNM landsmøte

Some de fleste vet ble UCPNM (United Communist Party of Nepal, Maoist) splittet i Communist Party of Nepal Maoist (CPNM) og UCPNM i juni 2012. CPNM, som nå er under Mohan Vaidya’s ledelse, skal ha landsmøte i Nepal fra og med idag. Vi ønsker dem lykke til med møte. UCPNM, på sin side, har sin første kongress på over et tiår nå i februar 2013. Vi kommer til å informere om begge partienes møter.

Reklamer