Nyhetsoppdatering, 2. januar 2013

 

Nepal er i en overgangsfase, og det er to hovedgrunner til at nepalerne ikke har fått en grunnlov ennå: uenighet om rettighetene til undertrykte grupper og uenighet om styringssystemet.

(i) Siden valget i 2008 til den grunnlovgivende forsamlingen, har partiene prøvd å skrive en ny grunnlov som beskytter rettighetene til ulike etniske grupper, lavkastene og kvinnene – rettigheter som UCPN maoist har kjempet for i mange år. De andre partiene er immidlertid mer reserverte når det gjelder disse rettighetene. Videre ønsker maoistene 11-14 føderale delstater; der hver stat skal ha navn og identitet etter den største etniske gruppen, selv om det er like mye rettigheter til alle som bor innen den staten. De to største opposisjonspartiene, NC og UML, ønsker 5-7 delstater, der delstatene ikke navnsettes etter èn enkelt etnisk gruppe, men heller etter feks. geografi.

(ii) For det andre, er partiene uenige om styringssystemet. Maoistene ønsker direkte-valgt president med stor makt, mens andre partier ønsker deling av makten mellom president og statsminister. NC ønsker at begge to skal velges av stortinget, mens UML ønsker en folkevalgt statisminister og stortingsvalgt president.

President Ram Baran Yadav har forlenget fristen til 4. januar for dannelsen av ny, samlingsregjering. Dette er syvende gangen han, uten hell, har prøvd å pålegge partiene et ansvar for å komme til enighet. Nepali Congress og UML vil ikke akseptere en ny regjering under nåværende statsminister Baburam Bhattarais ledelse. Baburam Bhattarai er fra maoistpartiet UCPNm. Opposisjoen har foreslått Shushil Koirala, leder av Nepali Congress, som ny statisminister. UCPNm og andre partier i regjeringskoalisjonen vil ikke akseptere dette forslaget.

Det foregår en endeløs diskusjon blant partiene rundt tre punkter: for det første, hvem skal lede regjeringen fremover? For det andre, ønsker maoistene en skriftlig avltale som tar vare på de punktene/endringen i den nye grunnloven som den “forrige” grunnlovsgivende foramlingen hadde blitt enige om. (NC og UML ønsker seg ikke dette). For det tredje, skal det holdes et nytt valg i april/mai 2013 for nok en ny grunnlovgivende forsamling, eller skal den forrige grunnlovgivende forsamlingen, som nå er oppløst, gjenopprettes?

Ifølge BBC, er Nepal rammet av det kalde klimaet (“dense fog coupled with cold wave”): minst 30 har mistet livet i Terai, den sørlige delen av landet. De som har omkommet tilhører den fattige delen av befolkningen. Røde kors, helseorganisasjoner, og regjering har bistått med hjelp, men ikke nok til å tilfredstille nepalske borgere. Røde Kors deler ut værme klær, mens helseorganisasjonen og regjeringen sprer informasjon.

Reklamer