Nytt innsamlingsprosjekt og infohefte fra Helselaget

Over 10 000 ble drept i løpet av folkekrigen for demokrati og nasjonal uavhengighet. Bevegelsen tar vare på barna til de falne så godt de kan i dette fattige landet uten noen velferdsstat. Les mer her: På vei mot et nytt demokrati – nytt hefte fra Helselaget

I mars sendte Helselaget 100 000 kroner til prosjektet og vi samler nå inn nye 100 000. Du kan bidra ved å sende penger til vår innsamlingskonto: 60450915745

 

Reklamer