Nytt innsamlingsprosjekt og infohefte fra Helselaget

Over 10 000 ble drept i løpet av folkekrigen for demokrati og nasjonal uavhengighet. Bevegelsen tar vare på barna til de falne så godt de kan i dette fattige landet uten noen velferdsstat. Les mer her: På vei mot et nytt demokrati – nytt hefte fra Helselaget I mars sendte Helselaget 100 000 kroner til…

Helselaget anbefaler

Filmskaper Alex Lyngaas ble i vinter med 75-årsjubilerende Plan Norge til Nepal der han fikk frie tøyler til å fortelle om sitt møte med folket og samfunnet. Reisen har resultert i web-tv-serien «7 dager i Nepal» som du kan se her på Dagbladet de neste ukene. Er du interessert i å lære mer om landet, men kanskje ikke…