Årsmøte 2011

Lørdag 26. november avholdt Helselag til Nepal årsmøte i Oslo. Møtet ble åpna av Gunnar Rutle som nettopp har kommet hjem fra Nepal. Han fortalte om det nye prosjektet vi skal jobbe med, internatskoler for barn som har mista foreldra sine i borgerkrigen. Gunnar hadde hatt et rørende møte med disse barna, og ga oss her i Norge nyttig informasjon om opplegget. Mer informasjon kommer etterhvert.

Under finner du både styrets beretning og referat fra møte.

Det nye styret består av:

Sanjay Aryal (leder)

Roy Cato Kleveland

Sudan Neupane

Stian Bragvtedt

Mari Røsjø

Johan Petter Andresen (kasserer)

Beretning for Helselag til Nepal; Årsmøtet 2011

1. Styret

I perioden har styret bestått av Sanjay Aryal, Stian Bragtvedt, Ella Hosar, Roy Cato Kleveland, Mari Røsjø og Johan Petter Andresen

2. Møter

Det har blitt avholdt 3 styremøter/medlemsmøter i 2011, i februar, september og oktober.
I samarbeid med Rødt, inviterte vi venstreintellektuell og redaktør Shyam Shrestha fra Nepal i april. Han innledet om situasjonen i Nepal og hva som skulle skje med grunnloven.

I oktober hadde vi også et kort møte med energi-minister i Nepal, Diwakar, som da var på besøk her i Oslo. Siden han var tidligere leder for «Martyr Foundation Nepal», så prøvde vi å avklare detaljer rundt martyr-prosjektet.

3. Innsamlinger

Vi har avholdt fire bøsseinnsamlinger i perioden; den første på Trondheimskonferansen, den andre den 8. mars, den tredje under 1. mai-tog og den fjerde 26. november på klassekampens julemesse.

Johan Petter ønsket bidrag til innsamling av HtN som sin 60års-gave i juni. Sanjay og Roy Cato var til stede på vegne av helselaget, og holdt en kort appell om Nepal og hva pengene skulle gå til.

4. Helselaget i Nepal

Vi har samlet inn og donert ca. 10 000 kr for bygging av to klasserom på Saraswati Primary School, en skole i Krishna Aryals landsby.

5. Prosjekter

Vi fikk høre om «martyr-prosjektet» i sommer i fjor, og grunnet vanskeligheter med kommunikasjoner, har vi ikke ennå formelt bestemt hvor vidt vi skal støtte det. Men nå med ytterlige informasjon fra Diwakar og rapporter fra en martyr-skole i Pokhara (takket være Tor og Gunnar) ser det meste lovende ut.

Vi har fått oppfølgingstøtte på rundt 20 000 kr fra Populus/NORAD til informasjonsarbeid. Enten til å finansiere reise til Nepal for noen personer, eller trykke en brosjyre i forbindelse med dette nye prosjektet.

6. Bok/DVD-salg

Det er solgt en del bøker og dvd-er i perioden. Boka lagde vi i samarbeid med Rødt i fjor høst. Alle som har solgt bøker og dvder har satt pengene inn på vår donasjonskonto.

7. Politiske markeringer

I samarbeid med NPPF og Rødt har Helselaget deltatt i 1.mai-toget i Oslo med parolen «Support the Democratic Revolution in Nepal».

Referat fra årsmøte i Helselag til Nepal 26.11.2011

i Maridalsveien 3.

Til stede: Sanjay Aryal, Johan Petter Andresen, Ellen Røsjø, Mari Røsjø, Bal Man Oli, Saraj Koirala, Krishna Aryal, Sudan Neupane, Stian Bragtvedt, Gorakh Chand, Ram Basnet, Roy Cato Kleveland, Gunnar Rutle.

Referent: Ellen Røsjø

  1. Rapport fra Gunnar om Martyrskolene.

Vi fikk en rapport fra Gunnar Rutle som nettopp er kommet tilbake fra Nepal og hadde møtt Martyr Foundation Nepal og besøkt en av skolene som er i drift utafor Pokhara.

  1. Beretning.

Årsberetning ble gjennomgått av leder og enstemmig godkjent med et par tillegg:

Til pkt. 2 Innsamlinger. Det har vært avholdt fire bøsseinnsamlinger i perioden. Den første i Trondheim i slutten av januar osv.

Til pkt. 4 Prosjekt. De som var på reisen var Gunnar Rutle, Arnljot Ask, Tor Sundheim og Tone Storevik.

  1. Regnskap

Det reviderte regnskap ble gjennomgått av kasserer og enstemmig godkjent.

  1. Nytt Prosjekt

Det ble enstemmig vedtatt å støtte martyskoleprosjektet.

  1. Den politiske situasjonen i Nepal ble kort belyst.
  2. Hefte

Vi lager et lite hefte i forbindelse med pengeinnsamling til martyrskoleprosjektet. Det bør bli ferdig før jul, så det kan brukes i innspurten av julestria. Johan Petter, Gunnar og Arnljot er ansvarlige.

  1. Hjemmesida

Hjemmeside for laget i wordpress. Mari skaffer brukernavn og passord. Vi bør satse på å ha noe nytt en gang i uka.

  1. Valg av nytt styre:

Sanjay Arial (leder)

Johan Petter Andresen (kasserer)

Mari Røsjø

Roy Cato Kleveland

Stian Bragtvedt

Sudan Neupane

  1. Eventuelt.:

Vi må huske å bruke skjema fra Populus på studiemøtene, så vi har mulighet til å få støtte for studievirksomhet.

Roy Cato sender påminning på lista om medlemskontingent.

Reklamer