Debatt om Nepal på årets globaliseringskonferanse

Årets globaliseringskonferanse nærmer seg, og i år arrangerer Helselag til Nepal og Rødt debatt om maoistbevegelsen i Nepal:

 Kan bevegelser i sør lære noe av maoistene i Nepal?

Etter over ti år med borgerkrig la maoistbevegelsen i Nepal ned våpnene i 2003. Veien mot et stabilt demokratisk styre i Nepal har vært lang og er fortsatt ikke ferdig.

Vi ønsker å diskutere om andre bevegelser i Sør kan lære noe av maoistene. Om maoistene fører en legitim kamp eller står for grove brudd på menneskerettighetene. Er maoistopprøret et eksempel på at fattige bønder tar makta i landet, eller baner det vei for fremveksten av autoritære krefter?

Mari Røsjø og Stian Skaalbones innleder.
Søndag 21. november klokka 11.00. Rom 5.

Håper vi ser deg der!!

Reklamer