Nepalparole 1.mai

Medlemmer av Helselag til Nepal har i anledning 1.mai i Oslo gått sammen med Nepalese People’s Progressive Forum Norway for å lage en Nepalparole i årets 1.maitog. Helselaget vil også være tilstede for å samle inn penger til mor-barnprosjektet.

Alle som ønsker å være med på 1.maimarkering i Oslo, enten ved å gå bak parolen, eller ved å spre informasjon om eller samle inn penger til HtN er hjertelig velkomne til Birkelunden 09.30, eller i hovedtoget på Yongstorget ca. 11.30.
Parolen blir: «Support the democratic revolution in Nepal».
Bilder fra bannermalingen:

Den ferdige parolen

Reklamer