Debatt om Nepal på årets globaliseringskonferanse

Årets globaliseringskonferanse nærmer seg, og i år arrangerer Helselag til Nepal og Rødt debatt om maoistbevegelsen i Nepal:  Kan bevegelser i sør lære noe av maoistene i Nepal? Etter over ti år med borgerkrig la maoistbevegelsen i Nepal ned våpnene i 2003. Veien mot et stabilt demokratisk styre i Nepal har vært lang og er…

Veien til Gorneti

Geir Christensen og Randi Nygård, Aktivister i Helselag til Nepal, besøkte i sommer Nepal og Gorneti Sykehus i Rolpa. De forteller om sine inntrykk fra turen. Brutal fattigdom, høy barnedødelighet og ujevn fordeling var blant tingene som møtte dem på den nepalske landsbygda. Men mest inntrykk gjorde organiseringa blant bøndene på landsbygda og de store…

Nepalparole 1.mai

Medlemmer av Helselag til Nepal har i anledning 1.mai i Oslo gått sammen med Nepalese People’s Progressive Forum Norway for å lage en Nepalparole i årets 1.maitog. Helselaget vil også være tilstede for å samle inn penger til mor-barnprosjektet. Alle som ønsker å være med på 1.maimarkering i Oslo, enten ved å gå bak parolen,…

Intervju med Hamid, helselagsaktivist og Nepalvenn

Helselagsmedlem, Hamid, er tilbake i Norge etter over to år i Nepal. Mesteparten av tiden har han jobbet frivillig på Gorneti Modellsykehus i Rolpha. Hamid er sykepleier og akupunktør og har allmenn helseutdannelse fra hjemlandet Iran. I dette intevjuet, som er skrevet av Johan Petter Andresen, forteller Hamid om sine erfaringer og opplevelser fra Nepal.…

Helseprosjekt i gang

Ledelsen av helseprosjektet på Gorneti knipset under planleggingsmøte på sykehuset. Hoger Chunuti helt til høyre leder prosjektet, og er ansvarlig for fødeavdelingen på Gorneti modellsykehus.