Landsbykvinner tar ledelsen over nytt prosjekt

To jordmødre og tre sykesøstre fra Gorneti modellsykehus leder det nye prosjektet støttet av Helselag til Nepal. Fokuset er på tusenårsmål nummer fire og fem, nemlig barne- og mødrehelse. Det vil bli gjennomført informasjonskampanjer og jevnlige landsbybesøk som en del av prosjektet. I tillegg vil det bli både mer skolering for lokalt helsepersonell, og bedre utstyr på sykehuset.

-Det planlegges også å opprette jordbrukskollektiver som skal drive med geite og grisehold, forteller Hamid, som er helselagsaktivist og lenge har jobbet frivillig på Gorneti.

Det Helselag-støttede mor-barn prosjektet i Nepal er nå i gang. Prosjektgruppa består av 5 kvinner, hvorav to er lokale jordmødre og de tre resterende jobber på Gorneti modellsykehus. To personer fra Ota Village Development Committee som også er tilknyttet maoistpartiet, representerer landsbyen Ota hvor prosjektet skal gjennomføres. Det minste administrative nivået i Nepal er landsbykomiteene (VDC) som gjerne styrer over en landsby delt i ni områder. Etter at Helselaget til Nepal ga sin tilslutning til prosjektet fra Norge tok det kun et døgn før befolkningen i samarbeid med Gorneti sykehus gjennomførte et informasjonsmøte om prosjektet.

Målet med prosjektet er å forbedre helsen til folk i Ota, med fokus på barne- og mødredødelighet. Nepal ligger i dag ikke an til å nå tusenårsmål fire og fem, som handler om å redusere barnedødelighet (før fylte fem år) og dødsfall i forbindelse med svangerskap og fødsel. Prosjektet som er i gangsatt av befolkningen i Ota og på Gorneti vil være et bidrag i riktig retning for å gjøre det tryggere både å fø og bli født i fjellene i Rolpa.

Prosjektet vil bestå av flere tiltak. Blant de viktigste er informasjonskampanjer om viktigheten av hygiene og hvile for kvinner som er gravide. I tillegg til Gorneti få grunnleggende utstyr til ei fødestue, og personalet vil få ytterligere opplæring i hvordan man utøver barselhjelp. I Ota tas det også sikte på å bygge opp et kollektiv som skal drive med geitehold, for å spe på inntektene og gi familiene flere bein å stå på økonomisk sett. Arbeidet vil i større grad enn tidligere være oppsøkende. Det vil si at det medisinske personellet på Gorneti vil besøke landsbyene oftere, både for å informere befolkningen og møte gravide. I et landskap bestående av bratte åssider og smale stier er det lettere for legen å komme til den gravide enn omvendt.

Reklamer