Årsmøte i Helselag til Nepal

Dagsorden for årmøte i Helselag til Nepal

1. Hva skjer i Nepal nå? v/Stian Bragtvedt, Helselaget
2. Beretning v/Ella Hosar (vedtak)
3. Økonomi, herunder godkjenning av regnskap v/Johan Petter Andresen, kasserer (vedtak)
4. Lunsj
5. Veien videre for Helselag til Nepal – Hva skal være målsetningene for 2010?
6. Valg av styre (vedtak)
7. Eventuelt

 

Sted: Maridalsveien 3, Oslo byarkiv

Reklamer