Tilbake i Kathmandu

Nå er solidaritetsgruppa 2009 (bestående av Helselag til Nepal, Rød Ungdom og svenske Revolusjonær Kommunistisk Ungdom) tilbake i Kathmandu etter en fantastisk tur til Gorneti modellsjukehus. Vi har blant annet snakka med Hamid, sjukepleieren fra Norge som jobber gratis for Helselag til Nepal på Gorneti. Vi har sett mikrokraftverket, besøkt landsbyene rundt sjukehuset, hjulpet til med å bygge ut en sti og vært med på en vanlig dag på sjukehuset. Vi har diskutert et framtidig samarbeidsprosjekt med Maoistene på Gorneti, og selv om detaljene ikke er klare enda kommer det mest sannsynlig til å være et mor/barn-prosjekt, noe som trengs sårt på landsbygda hvor kvinnene lever ekstremt harde liv. Vi tenker å ha opplæring av ”jordmødrene” i ni landsbyer rundt Gorneti på sjukehuset. Etter det skal de dra tilbake til landsbyen sin å spre kunnskapen. Mer detaljer om prosjektet kommer etter hvert.

På vei ned fra sjukehuset besøkte vi People’s Liberation Army (PLA) i leiren deres i Tabahan. Vi snakka med visekommandanten om situasjonen i leirene nå og hans syn på sammenslåinga av hærene. Han mente det første skrittet i sammenslåinga måtte være å lage en felles ledelse, men fortsatt ha PLA-seksjoner og RNA-seksjoner separert (Royal Nepalese Army).

Vi snakka også med en kvinnelig kommandant som hadde vært med i 22 av 28 slag under folkekrigen. Hun hadde også tatt del i det store slaget om Gorahi som ligger i Maoistenes hovedområde. Hun fortalte at hun ble med i PLA som 19-åring for å kjempe for kvinners rettigheter. Hun sier det er har blitt bedre for kvinner, men at den viktigste retten kvinner sloss for i Nepal nå er arveretten.

Nå er vi tilbake i Kathmandu og skal møte redaktøren av Red Star, Maoistenes blad. Last ned på http://www.krishnasenonline.org. I morgen skal vi møte kvinneorganisasjonen til Maoistene og et annet radikalt blad. Oppdateringer og bilder kommer fortløpende! ☺

Reklamer