Det er stroem paa Ghorneti!

Helselag til Nepal sin solidaritetstur i 2009 har endelig kommet fram til Ghorneti modellsjukehus.  Stedet hvor vi har sendt to helselag med Hans Husum og Merete Taksdal, og naa har de ogsaa satt igang mikrokraftverket vi har samla inn penger fra mange fagforeninger til. Vi har alle grunn til aa vaere stolte!

Etter en lang og strabasioes tur var vi i dag og saa paa mikrokraftverket som bruker vann lagt i roer  i de sinnsykt bratte skraaningene i hele omraadet rundt Ghorneti. Det er naa stroem paa sjukehuset og de planlegger aa gi stroem til de naermeste husa ogsaa. Innbyggerne her er kjempeglade for mikrokraftverket og hele 135 familier har jobba med aa bygge det. De er sultne paa utvikling i et kjempefattig omraade gloemt av alle untatt maoistene, som det er knytta mye haap og forventninger til.

For aa komme hit floey vi i 20 timer, kjoerte minibuss en hel dag til Ghorahi. Derfra skulle vi kjoere jeep en dag til en landsby vi skulle gaa fra, men paa grunn av ras paa veien blei det enda en dag med kjoering og en halv dag med gaaing opp og opp og opp. Etter enda en halv dag med gaaing var vi framme. Dette er et utrolig avsidesliggende sted og de trenger desperat infrastruktur og helsevesen. De fleste har ikke en gang toalett, men bare gaar i jungelen. Hamid, vaart medlem i helselaget, som har vaert her i halvannet aar paa dugnad gjoer en stor innsats og settes veldig stor pris paa av lokalbefolkninga og personalet paa Ghorneti. Hamid sier de fleste lidelsene folk har naar de kommer til sjukehuset skyldes hygiene. Folket her har mye aa gjoere for aa forbedre livskvaliteten.

Hilsen til alle som har bidratt til innsamlingene, til alle fagforeningene som har stoetta folket og til alle aktivistene som
jobber hjemme i Norge.

Reklamer