Regjeringen sparker hærgeneral, UML trekker seg fra regjeringssamarbeidet

NEPAL-POLITICS-ARMYNepals regjering har etter en tids uenighet besluttet å sparke øverstkommanderende for den Nepalske hæren, General Katuwal. Dette har ført til en politisk krise i Nepal, da koalisjonspartneren UML nå trekker seg fra regjeringen. Krishna Aryal fra Bergen har skrevet et sammendrag av de viktigste linjene i konflikten.

Nepals koalisjonsregjering ledet av UCPN (maoist) har sparket hærens sjef General Rukmagat Katuwal. De begrunner dette med at han gjorde grove feil gjentatte ganger og nektet å utføre regjeringsvedtak om viktige saker knyttet til fredsprosessen. Blant annet at han bestemte seg for å rekruttere 3000 nye soldater til hæren i januar 2009 uten at regjeringen hadde godkjent rekrutteringsplanen . General Katuwal utnyttet innenlandske og utenlandske krefter for å omgå regjeringsvedtak. Selv om Katuwal har akseptert politisk endring, var han sterkt mot regjeringen. Han hadde altså ikke fullt ut akseptert de politiske endringene i Nepal da Kongedømmet ble avsatt og landet ble republikk i mai 2008.

Da regjeringen ikke aksepterte hans forslag om å forlenge tjenestetiden til 8 generaler som ble pensjonert sist måned tok han saken til presidenten og domstolene for å undergrave regjeringsvedtaket. Den siste skandalen var da regjeringen bestemte å inkludere Folkets frigjøringshær i en nasjonal sportskonkurranse. Nepals hær trakk seg av denne grunnen. I tillegg hadde han flere andre uenigheter angående integrering av Folkets frigjøringshær sammen med den nasjonale hæren. Integrereringen er en avtale mellom maoistene og den såkalte sjupartialliansen.

Katuwal ble utnevnt som Hærens sjef av tidligere Konge Gyanendra. Den gangen hadde han forandret sin fødselsdato og ble 4 år yngre for å kunne bli hærens øverstkommanderende. Da Gyanendra tok makta og brukte sin hær mot folket i 2002, brukte han statsmakten til å drepte flere sivile.

For femten dager siden forsøkte regjeringen å få en forklaring fra Katuwal, men han nektet. I de siste to ukene har nasjonale og internasjonale krefter blandet seg inn i regjeringens plan om å sparke Katuwal. Det har vært intens diskusjon om saken. Ingen partier støttet regjeringens plan, heller ikke maoistenes regjeringspartnere. I dag bestemte et flertall i regjeringen å kaste ut Katuwal fra sin stilling. Regjeringen har utnevnt general Kul Bahadur Khadka som øverstkommanderende. Han har akseptert stillingen som fungerende general. Regjeringens vedtak om denne viktige saken er gjort for å beholde folkets suverenitet over Nepals hær. Nepals hær har akseptert den nye ledelsen.

UML som er koalisjonspartner i maoistregjering, har trukket seg fra regjeringen på grunn av dette. I stedet for å støtte til gjerningen for å overholde folkets makt støttet UML’s partiledelsen til General Katuwal og internasjonale krefter. India, som har hatt tette bånd til Katuwal, ser denne politiske handlingen som en provokasjon og fornærmelse. Reaksjonene i sivilbefolkningen er blandete.

Reklamer