Strømprosjektet – en suksess!

For ca. halvannet år siden lanserte Helselag til Nepal et nytt prosjekt. Målet var å finansiere et mikrovannkraftverk til samarbeidssykehuset vårt, Gorneti Model Hospital. Ved hjelp av støtte fra utenriksdepartementet og en rekke utrolig gavmilde fagforeninger, har kraftverket blitt en realitet.

Da vi besøkte Gorneti Model Hospital (GMH) for en tid tilbake, så vi at mangelen på eliktrisitet var et stort problem for den daglige driften av sykehuset, og ikke minst for å ivareta pasientenes ve og vel. Ved hjelp av et bensindrevet agregat kunne de få lys til operasjoner om natta, men agregatet var for lite til å forsyne sykehuset med strøm ellers. De hadde bl.a. en rekke medisinske hjelpemidler, som ikke ble brukt fordi de krevde strøm. oppbevaring av vaksiner, medisiner og blodprøver var også sterkt redusert, siden man ikke hadde mulighet for nedkjøling. Samtidig så vi at det var kraftpotensiale i en rekke av småelvene i nærheten av sykehuset. Norge er allerede engasjert i kraftutbygging i Nepal, og vi så en mulighet for å engasjere UD og fagforeninger i prosjektet med å bygge et mikrokraftverk.

Det er gått nesten to år siden idéen om mikrokraftverket ble født, og nå har vi fått beskjed om at det er oppe og går. Kraftverket skal selvfølgelig utstyre sykehuset med strøm, men det kommer også til å bli et overskudd av kraft. Dette skal etter planen selges til landsbybeboere i området rundt. Det er planer om å bygge ut et strømnett i området, og selge strøm til en lav pris til lokalbefolkning. Overskuddet fra salg skal brukes til drift og innkjøp for sykehuset. Siden GMH foreløbig ikke får støtte fra det offentlige, er dette etterlengtede tilskudd. Til sommeren reiser en delegasjon fra Norge og Sverige for å besøke sykehuset, og de vil kunne bringe bilder av kraftverket, samt komme med forslag til hvilke prosjekter som blir de neste for helselaget.nepal_2008_097

Helselag til Nepal ønsker å sende en stor takk til alle fagforeninger og enkeltpersoner som har bidartt til å gjøre dette mulig.

 

Bildet viser arbeidere som graver en grøft der rør til mikrokraftverket skal ligge.

Reklamer