Homoseksuelles situasjon til det bedre i Nepal

I den siste tiden har det skjedd en rekke positive endringer for homofile og transseksuelle i Nepal. homofile-rettgiheter

Allerede i november 2007 var nepals høyesterett ute og ba regjeringen fjerne lover som diskriminerte homofile og transseksuelle. De uttalte at seksuelle minoriteter burde garanteres de samme rettighetene som andre borgere.  November i 2008 fulgte høyesterett opp uttalelsene sine med en ifølge mange, historisk kjennelse. I kjennelsen erkjennes det at seksuelle minoriteter er født med disse egenskapene, og at de har krav på de samme rettighetene og respekten som andre nepalske borgere. Det unike med denne kjennelsen er ikke bare at den er banebrytende og går foran med et godt eksempel, men at den gir nepalske borgere muligheten til å registreres med tittelen «borger» der man før tiltales som kvinne eller mann. På denne måten kan man inneha alle rettigheter og papirer som nepalsk statsborger uten å settes i bås som kjønn. Høyesterett oppfordrer også Nepals regjering til å sørge for at den nye grunnloven på ingen måte diskriminerer seksuelle minoriteter.

Sunil  Babu Pant, stifteren av Blue Diamond Society, Nepals største organisasjon for homofiles rettigheter forteller at han gråt da kjennelsen kom. Pant er også politiker, og sitter i regjering for Communist Party Nepal-United, og har kjempet for homofiles rettigheter innad i regjering og nasjonalforsamling. Nå kan det se ut til at både Pant  og høyesteretten i Nepal blir hørt.

Før jul vedtok FN en erklæring for homofiles rettigheter. Erklæringen delte FN, men Nepal var et av landene som stilte seg bak den. Dette skjedde visstnok etter at statsminister i Nepal, Prachanda ga klar beskjed til sine delegater om å støtte erklæringen. Dette er en sterk endring i maoistenes politikk som for et års tid siden så på homofili som en trussel mot samfunnet. Denne nye politikken ga seg også til kjenne da finansminister Babu Ram Bhattrai la frem statsbudsjettet for 2008-2009. For første gang i Nepals historie er seksuelle minoriteter tatt med i et statsbudsjett. Punkt nummer 237 i den skriftlige delen av budsjettet lyder som følger: The state will accord special priority to solve the core problems of Nepali people relating to sexual and gender minorities and a common house for 50 people will be provisioned to live together for their socialization.

De homofile og transkjønnede i Nepal har grunn til å se positivt på fremtiden ettersom både rettsapparatet og regjeringen har tatt skritt i riktig retning. Nå gjenstår det å se om denne politikken har innvirkning på hverdagen til seksuelle minoriteter.

http://www.bds.org.np/

http://www.thaindian.com/newsportal/south-asia/nepal-maoists-to-stand-up-for-gay-rights-in-un_100129594.html

http://www.hindustantimes.com/StoryPage/StoryPage.aspx?sectionName=&id=d16cd4c7-89f9-4ec6-94c0-83bb477f7515&&Headline=Gay+marriage+gets+court+nod+in+Nepal

Reklamer