Nyhetsoppdateringer fra Nepal

Etter at regjeringen har kommet på plass i Nepal er det nå mulig å ane konturene av maoistenes politikk. Statsbudsjettet ble lagt fram i oktober og maoistene har gått i spissen for jordreform. Samtidig er det klart at det fins dype politiske uenigheter innad i partiet. Maoistene har bestemt seg for å holde et nasjonalt plenum 10. november for å diskutere og bli enige om den videre kursen. På dette møtet vil det trolig bli mye diskusjon om hvorvidt man skal nøye seg med å jobbe legalt fra de parlamentariske strukturene, eller trenger å drive revolusjonen videre mot en folkerepublikk.

Budsjettet ble presentert av finansminister og maoistleder Baburam Bhattarai i midten av september. Det har vært mange forskjellige analyser og meninger om det, men sikkert er det uansett at det Nepals største og mest ambiøse budsjett noensinne.

BBC: Nepal Maoists Table First Budget

Kantipuronline: Budget Bold But Sketchy

The Red Star: People Oriented Budget

Kampen om jordreform har fått spenninger til overflaten i Nepal, også innad i maoistpartiet. Maoistenes minister for jordreform, Matrika Yadav, stilte seg i spissen for jordløse som okkuperte landområder fra en godseier for å bygge hus. Dette førte til store protester fra innenriksministeren Bamdev Gautam fra UML og MJF som står nært de store jordeierne i Terai området. Det hele endte med at Yadav trakk seg fra ministerposten.

Kantipuronline: Minister-led Maoists Retake Properties

Kantipuronline: Matrika Defends Siraha Land Grab

The Red Star: Why I Resigned From the Ministry – Matrika Yadav

Det er tydelig at det fins politiske uenigheter innen maoistpartiet om hvordan man skal gå fram videre.Skal man jobbe legalt fra parlamentet, eller er det nødvendig å mobilisere folket for å oppnå en folkerepublikk? Det er vanskelig å vite hva som foregår innad i maoistpartiet i Nepal, og det gjør det ikke lettere at nepalske aviser liker å putte maoister enten i båsen «moderate» eller «hardlinere». Allikevel er det tydelig at det er store politiske uenigheter innad i partiet om hvor veien skal gå videre.

Kantipuronline: Factionalism Snags Maoists


Kantipuronline: The Maoist Dilemma


Kantipuronline: We are for People’s Republic: PM

Nepalnews: Maoists to Hold National Convention on November 10th

Reklamer