Prachanda i FNs generalforsamling

Nepals statsminister, Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) fra maoistpartiet, talte i FNs generalforsamling 27. september. Dahal ba det internasjonale samfunn støtte Nepal i den sosiale og økonomiske forandringen den maoist-ledede regjeringen har satt på agendaen. Dahal pekte på kamp mot korrupsjon og økonomisk vekst for de fattige som noen av de umiddelbare utfordringene partiet står ovenfor. Ekstrem ulikhet er ikke bærekraftig, hverken globalt eller innad i Nepal påpekte Dahal.

Dahal var også innom klimautfordringene, menneskerettighetene og nødvendigheten av å møte globale utfordringer med globale virkemidler. Talen var lite konfronterende, og det var tydelig at den nepalske regjeringen ikke er ute etter å provosere stormakter som USA og EU med retorikk i Chavez stil.

Les hele talen her

Reklamer