Strøm til Gorneti sjukehus

Innsamlinga til mikrokraftverket er godt i gang, til nå har 37 fagforeninger gitt penger. Vi har i dag samla inn 144 000 kroner og er på god vei til å samle inn de 250 000 kronene vi trenger. Under kan du se lista over de som til nå har gitt, vi trenger støtte fra din fagforening her kan du laste ned en søknad:

stroemsoeknad.doc

Disse flotte fagforeningene tar fra egen lomme og gir til fattigfolk på landsbygda i Nepal.

1. Klubblederkonferanse i YIT 2000 kr
2. Montørlubben i YIT Nedre Glomma 2000. kr til prosjektet deres.
3. El & IT avd. Relacom Oslo / Akershus kr 2000
4. El&its fagf. Bravida NAVO 5000,-
5. Bedriftsklubben ved Thyssen Krupp Elevator AS 5000 kr
6. Heismontørenes Fagforening: 10 000 kr
7. Heismontørenes fagforening, loddsalg 1. Mai: 2 450 kr
8. NSB guttene: 10 000 kr
9. Rødt i Sogn&Fjordane 1000 kr
10. Rødt i Førde 1000 kr
11. Avd 16 Elektropersonalets forening:10 000 kr
12. Akerkværner Stord Verkstedklubb: 1000 kr
13. Verkstedklubben Aker Verdal har vedtatt å bevilge kr 5.500,-
14. Raufoss Jern&metall 5000,-
15. Fellesforbundet avd. 108 Innherred fagforening kr 1500
16. Fellesforbundet avdeling 1: kr 1 000,-
17. Fagforbundet Alna avd. 640: 2000,-
18. Fagforbundet, kulturetatens fagforening, Oslo: 1000,-
19. Sosiale institusjoners fagf. avd 701, Fagforbundet: 1000 kr
20. Fagforbundet Grorud avd. 643: 500 kr
21. Fagforbundet avd. 631 Nordstrand, 1000,-
22. Fagforbundet Søndre Nordstrand: 1000,-
23. Grünerløkka Fagforening, 1000,-
24. Fagforbundet Aker universitetssykehus avd. 651: 500,-
25. Årsmøte til Oslo og Akershus Handel og Kontor 2000 kr
26. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal kr 5000
27. Skolenes Landsforbund, forening Trondheim, 1000 kr
28. Region Øst Handel og kontor kr 2000
29. NOPEF Borealis Petrokjemiske fagforening 1000 kr
30. SAFE klubben i D&F Group: 2000,-
31. NTL Universitetet i Oslo, 2000,-
32. NTL avd. NVE: 5 000 kr
33. NTL Statnett, 5000 kr
34. NTL i FN-sambandet: 14 200
35. Fellesorganisasjonen: 10 000 kr
36. Avd. 13 Verkstedarbeiderforeninga: 2000 kr
37. LHL – Personalforeningen: 5000,-

Golang Khola Minikraftverk (20 kW) Gorneti Modellsjukehus støttes av Helselag til Nepal i samarbeid med Mineskadesenteret i Tromsø, og har fått økonomisk bidrag fra Utenriksdepartementet. Støtten hittil har vært gitt til opplæring og utstyr. Å utvikle sjukehusets behandlingstilbud krever tilgang på strøm, noe vi nå skal bidra til å skaffe. Enkle tiltak som drift av blodbank, gjennomføring av laboratorieanalyser og oppbevaring av vaksiner krever kjølemuligheter.

Vi skal støtte opprettelsen av et lite vannkraftverk (20 kW) og har sendt 183 søknader om pengestøtte til prosjektet. Fagforeninger i Norge kan bidra sterkt til forbedra helse for folk på landsbygda og bidra til kampen for demokrati og rettferdighet i Nepal

Reklamer