Kunnskap om livreddende førstehjelp sprer seg i Nepal

Helselagsarbeidet fungerer, her ser vi medicer i Nepal som lærer videre det de har lært. Kunnskap som redder liv og blir spredd i folket hjelper mye mer enn bistandspenger gitt for å styrke norske interesser.

Fra Merete Taksdal:  «Sanjeeb er en medic som har fått opplæring av oss. Etter første kurset hadde han laget en lokal manual
basert på viktige kapitler i treningsboka vi bruker – ‘Save Lives Save
Limbs’ som Hans Husum har laget, (den er under oversettelse til Nepali nå).
Hensiken med treninga har jo nettopp vært det vi kaller ekko-trening,
at kunnskapen spres, og her har vi et strålende eksempel på dette. De
har hatt trening med 70 helsearbeidere og 500 vanlige
PLA-soldater – flott resultat. Det blir spennende å høre mer når vi
har hatt neste planlagte treningskurs i høst – foreløpig planlagt til
oktober.
Lal Salam!
Håper dette er en inspirasjon til å fortsette å samle inn penger, det
gir resultater!»

Reklamer