Søknad til fagforeninger om støtte til strøm på Gorneti modellsjukehus

Golang Khola Minikraftverk (20 kW) Gorneti Modellsjukehus støttes av Helselag til Nepal i samarbeid med Mineskadesenteret i Tromsø, og har fått økonomisk bidrag fra Utenriksdepartementet. Støtten hittil har vært gitt til opplæring og utstyr. Å utvikle sjukehusets behandlingstilbud krever tilgang på strøm, noe vi nå skal bidra til å skaffe. Enkle tiltak som drift av blodbank, gjennomføring av laboratorieanalyser og oppbevaring av vaksiner krever kjølemuligheter.

Vi skal støtte opprettelsen av et lite vannkraftverk (20 kW) og har sendt 183 søknader om pengestøtte til prosjektet. Fagforeninger i Norge kan bidra sterkt til forbedra helse for folk på landsbygda og bidra til kampen for demokrati og rettferdighet i Nepal

 

Les og last ned søknaden om støtte til prosjektet her:

stroemsoeknad.doc

Send den til din fagforening idag!

Får å se noen av utfordringene man har i Nepal, gå til forsiden og finn «Temaer» dra-ned-menyen på høyre hånd, velg kategori audio/video/foto for å lese noen pasienthistorier fra helselaget.

Reklamer