Dyptgående artikkel om folkekrigen i Nepal

Denne artikkelen blei publisert i Monthly Review og er oversatt til svensk av Clarté. Den tar for seg de forskjellige fasene i kampen for demokrati og folkekrigen i Nepal fram til i dag, og spesielt hvordan USA sitt forhold til Nepal har vært. Hvordan USA har støtta kongen i kampen mot maoistene med våpen, opplæring av soldater og forsøk på å lage dødsskvadroner etter latinamerikansk modell. Hvordan USA motarbeida fredsprosessen og hvordan maoistenes politikk med å samarbeide med de parlamentariske partiene mot kongen har så langt overvinni kongen og USA sine forsøk på å stemple maoistene som terrorister og deretter overvinne dem militært med internasjonal støtte. Les artikkelen her på Clarté sine sider

Reklamer