Studietur til Gorneti Model Hospital

Sommeren 2007 reiste 17 nordmenn og to svensker på solidaritetstur til Nepal.
Vi dro til Gorneti Model Hospital som er stedet der helselagets medisinske eksperter har trent personalet og medicer i Folkets Frigjøringshær.
Sykehuset ligger en god dagsmarsj fra allfarvei, og betjener over 20 000 mennesker i det uveisomme terrenget i Rolpa i midt-vestre Nepal. Sykehuset er bygd på dugnad av lokalbefolkningen og med hjelp av noen få innleide snekkere.
Det er første gang i historien at folket får tilgang til helsetjenester uten å måtte reise i mange dager til fots og med buss til den nærmeste byen. De er veldig stolte av sykehuset, og det er vi også.

Vi traff mange imponerende mennesker. Fra bonden som stolt fortalte at han hadde brukt over 80 dager i dugnadsarbeid på sykehuset til sykehussjefen, Vijaya som sjøl ble skada under krigen og måtte fraktes på hesteryggen i ei uke til India for å få fem måneders behandling i hemmelighet der. Vi møtte og Survir som hadde sitti 12 år i fengsel og som overlevde tortur og mishandling, og som var verdens snilleste mann. Vi traff tøffe kvinner som Dipsika som jobber som «lege» og gynekolog på sykehuset og må utføre mange operasjoner uten strøm, vann og kloakksystem eller annet som vi har på våre sykehus.

Mens vi var på sykehuset ba vi de ansatte som fungerer som leger (ingen av dem har formell legeutdanning) om å skrive en liste over utstyr de trenger. Lista ble lang og omfatter alt fra operasjonssett av forskjellige slag til medisiner og bandasjer. Vi kjøpte inn alt utstyret i Kathmandu, da det både er billigere å kjøpe der enn i Norge, og fordi eventuelle reparasjoner og liknende vil være lettere med lokale leverandører. Utstyret er nå på plass på sykehuset som kan gi bedre hjelp til lokalbefolkningen. Men det innebærer også at vi må samle inn mer penger enn opprinnelig planlagt. Vi må få inn 70 000 mer enn de 50.000 vi trenger for å få sendt av gårde det neste helselag i oktober 2007. Det skal vi greie med din hjelp!

Johan Petter Andresen
Leder for Helselag til Nepal

Reklamer