Til minne om Tron Øgrim.

tron_ogrim.jpgDet er et stort tap for alle nepalvenner at Tron Øgrim er borte.
Tron var en fast støttespiller i Helselagsarbeidet, og har bidratt til vår innsamling.
Han har skaffet oss en mengde kunnskap om Nepal, både gjennom sine artikler på Wikipedia og som innleder på våre møter

Han vil bli dypt savnet.

Reklamer