Helsearbeidere rett fra opprørsområde i Nepal!

Pressemelding fra Helselag til Nepal:

Tirsdag 5. desember returnerer krigskirurg Hans Husum og anestesisykepleier Merete Taksdal fra en måneds opphold i det maoistkontrollerte Rolpa-distriktet vest i Nepal. Det var der opprøret som skulle transformere landet startet for ti og et halvt år siden.

Helserettet solidaritetsarbeid
Hans og Merete har mange års erfaringer fra krigsområder i tredje verden og har vært med på å utvikle effektive metoder som har redusert dødligheten etter traumer fra 40 til 10% i områder der de har arbeidet. Prinsippet er hjelp til selvhjelp. I Rolpa har 25 soldater fra Folkets frigjøringshær nå startet opptrening under Hans og Meretes ledelse, noe som i løpet av ett og et halvt år vil gjøre dem i stand til å foreta kompliserte operasjoner i områder der det ellers ikke finnes leger eller transportmuligheter til sykehus. Samtidig vil de 25 elevene danne kjernen i en omfattende selvorganisering som tar sikte på å spre livreddende førstehjelpkunnskap til mange tusener i det fattige landet.

Dramatisk politisk prosess
At geværer byttes ut med helselære passer godt med den gledelige demokratiutviklingen. Etter at de massive demonstrasjonene i byene var verdensnyheter i april i år måtte den eneveldige kong Gyanendra trekke seg tilbake. Endelig den 8. november, etter mange måneders usikkerhet, ble avtalen om en midlertidig regjering, storting og grunnlov mellom maoistene og regjeringen signert. Avtalen åpner for en radikal demokratisering og en transformasjon av landet til en føderal republikk med omfattende selvstyre for de mange nasjonale minoritetene, samt frigjøring av kvinner og de såkalt urørbare eller dalitter. I skrivende stund er imidlertid tidsplanen brutt og det er på nytt usikkert om den avtalte overgangsregjeringen kan dannes etter planen fredag 1. desember. Det er spennende og dramatiske tider i Nepal, som også er hovedsamarbeidsland for norsk bistand med betydelige investeringer i landets enorme vannkraft. http://www.helselagtilnepal.no

Hans og Merete er tilgjengelig for intervjuer i Oslo på ettermiddag tirsdag 5. desember og hele dagen onsdag 6. november. De har også med seg et unikt fotomateriale som kan benyttes.

Pressekontakt: Bjønnulv Evenrud tel 41778211 epost helselagtilnepal@gmail.com

www.helselagtilnepal.no

Reklamer