Prosessen forsinket igjen

Etter mange og lange forsinkelser var det stor glede og seiersfest i Nepal da den etterlengtede avtalen ble underskrevet 8. november. Tidsplanen som ble etablert da var som følger:

16. november: konkludering av fredsavtalen.

21. november: Folkets frigjøringshær og Nepals hær samlet i leire og våpenkontroll iverksatt.

21. november: Ferdiggjøring av interim-grunnlov (overgangsgrunnlov).

26. november: iverksetting av interimgrunnloven, etablering av interim-parlament og oppløsning av representantenes hus og nasjonalforsamlingen.

1. desember: Etablering av interim-regjeringen.

Den første sprekken kom allerede 16. november da fredsavtalen skulle konkluderes. Dette skjedde imidlertid 21. november. Det er stor aktivitet for å samle de stridende i leire, men FN har varslet at de ikke kan få sitt overvåkings-mannskap på plass før 1. desember. Interim-grunnlov er enda ikke framlagt og i går kveld sprakk også den planlagte opprettelsen av det nye interim-parlamentet.

Maoistleder Dr. Baburam Bhattarai anklaget i dag en ikke navngitt fraksjon i regjeringen for trenering med sikte på å avspore hele prosessen, som skal lede fram mot en ny demokratisk grunnlov og radikal demokratisering av landet. USA har også gitt tung militær støtte til kongen og gjort mye for å trenere freds- og demokratiseringsprosessen.

I tiden etter fredsavtalen har norske medier også kommet med meldinger om at maoistene trekker seg fra avtalen om deltakelse i overgangsregjeringen. Dette baserer seg imidlertid på en misforståelse. Maoistene har varslet at det øverste lederskapet ikke vil delta i regjeringen, dette er imidlertid en politisk linje fra maoistene som ble fastlagt for flere år siden utifra et revolusjonært maktdelingsprinsipp.

Det er også nylig kommet melding om at FNs generalsekretær har skrevet et brev til Sikkerhetsrådet om situasjonen i Nepal. Dette er imidlertid ikke offentliggjort.

Reklamer