Avtale mellom regjering og maoistene er klar!

 victory_meeting_usha_04.jpg

Et stort gjennombrudd i Nepal! Etter mange uker med harde forhandlinger har endelig maoistene og regjeringa fra sjupartialliansen blitt enige om en plan for hvordan en grunnlovsgivende forsamling skal velges. Maoisthæren skal gå inn i sju leire og låse inn våpnene sine. De skal beholde nøklene mens lagrene skal fjernovervåkes av FN ved hjelp av kameraer og alarmer. Den kongelige hæren skal holdeseg i brakkene sine. Dette skal skje innen 21. november.

De viktigste punktene er at de skal få en ordentlig fredsavtale innen 16. november, en midlertidig grunnlov den 21., parlamentet skal oppløses den 26. november og maoistene skal bli med i en midlertidig regjering 1. desember. les mer om avtalen på United we Blog for a democratic Nepal.  BBC forteller om avtalen her. Last ned en uofisiell engelsk oversettelse av avtalen her (pdf).

Reglene for hvordan den grunnlovsgivende forsamlinga skal kalles inn begynner å bli klare, og partene er enige om at den første grunnlovsgivende forsamlinga skal bestemme monarkiets framtid med simpelt flertall.

Hva vil skje med Nepal nå? Vil de klare å unngå ny krig? Vil kongen la parlamentet få kontroll over hæren? Vil han gå av hvis det er det folket vil? Eller vil han da gå til krig igjen? Og kanskje viktigst, vil soldatene følge en maktsyk konge i krigen mot maoistene som gjennom folkekrigen har kjempa fram disse krava som har potensial til å bety en storstilt demokratisering av landet, og ikke minst en reell jordreform. Det er spennende tider i Nepal.

Reklamer