Helselag til Nepal org. nr: 989 676 903

Adresse: HtN c/o Johan Petter Andresen, Markveien 18, 0554 Oslo

Støttekonto: 60450915745
Medlemskonto: 60450545743 (200 kr pr år)

Internett: http://www.helselagtilnepal.no

E-post: helselagtilnepal@gmail.com


Leder: Sanjay Aryal, 48165914, sanjay_aryal80(a)hotmail.com

Reklamer