Bli med i Helselag til Nepal!

Helselag til Nepal er i ferd med å starte lokallag over hele Norge.  Meld gjerne fra om du ønsker å bidra til oppstart der du bor.  Vi er også i ferd med å planlegge studieturer til Nepal høsten 2007.

Meld deg inn ved å sende ditt navn og adresse til  helselagtilnepal@gmail.com.

Medlemskap koster 150 kr pr år.

Medlemskonto: 60450545743
Innsamlingskonto: 60450915745

Helselag til Nepal, c/o Johan Petter Andresen, Markveien 18, 0566 Oslo.

Reklamer