Start et lokal-lag!

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å være med på det helserettede solidaritetsarbeidet i Helselag til Nepal. Vi ønsker oppstart av lokal-lag over hele landet, og vil gi interesserte den bistanden de trenger!

Så enkelt er det:

1. Last ned flyeren nedenfor og finn en billig måte å kopiere den opp på i noen hundre eksemplarer. Lag innsamlingsbøsser enkelt ved å lage et hull til pengene i lokket på et syltetøyglass og klistre en løpeseddel på utsiden.

flyer faksimile

——-

2. Ta med deg en venn eller to og still dere opp et sted det passerer mye folk. Enten så går folk bare forbi, de gir penger eller du får deg også en interessant og hyggelig prat.

3. Sett inn penga dere har samlet inn på kontoen som er oppgitt på løpeseddelen.

På denne enkle måten har dere utført to viktige ting: Dere har spredd kunnskap om Nepal i lokalmiljøet, og dere har gitt en konkret håndsrekning til vanlige folk i Nepal.

Det er sånn det gjøres!


I tillegg vil dere sikkert etterhvert ønske å holde medlemsmøter, informasjonsmøter, kulturkvelder og annet (som f.eks. en studiesirkel). Alt dette kan vår organisasjonssekretær bistå dere i å gjennomføre etter egne ønsker.

Så hvis du har lyst til å sette i gang, er du velkommen til Helselag til Nepal!

Kontakt:

Johan Petter Andresen, leder: jpandres@broadpark.no

Bjønnulv Evenrud, org. sekretær: evenogrud@gmail.com

Eller: helselagtilnepal@gmail.com

Reklamer