Intervju med Shiela

Sheila er ei 18 år gammel Tharaujente fra Dang-distriktet av indre Tarai. Hun ble med i Folkets frigjøringshær som rekrutt for en måned siden (i nov 05, red anm). Før hun slutta seg til folkehæren var hun nestleder i andre områdekomiteen for Dang-distriktet.

Enten juger hun på alderen, eller så ser hun bareveldig ung ut...

Familien består av mor, far, tre døtre og to sønner, og de har litt over en hektar land. Familien hennes bor fortsatt i Tarai. Hun savner ikke familien men søsteren har blitt såra i kamper i midtre Nepal. Når hun var i Dang, var hun med i elevfronten, der ble hun heltidsaktivist. Som elevaktivist dro hun rundt på landsbygda og fortalte om hvordan å lage revolusjon. Hun er vanlig menig i folkehæren og partimedlem. Revolusjonen innebærer en stor forskjell for jenter. Tidligere måtte jenter være underdanige og holde seg i bakgrunnen og innendørs. Nå kan de bære våpen og delta i krigen. Folkets frigjøringshær bygger opp en proletær identitet. Her presses ikke jentene – noen feil er det, men de korrigeres.

-Hvordan lærer folk politikk i folkehæren?

– Det er to metoder for å lære. Den første er ved oppstillingen om morgenen. Der driver vi med praktisk opplæring. Dessuten har kurs i marxismen leninismen maoismen om nylige politiske hendelser. Vi leser teori om staten, imperialismen osv.

– Hvis dere er uenige, hvordan løser dere motsetningene?

– Vi løser motsigelser på alle nivåer gjennom kollektive diskusjoner. Dette er det overordna.

– Mange kan ikke lese, hvordan studerer de?

– Vi lærer å lese, og så lærer vi de 3 bud og 8 regler. Vi utvikler en proletær kultur. Vi eier kollektivt. Vi må overleve sammen, ikke hver for oss. Kvinner er halve himmelen. De er undertrykt, og vi prøver å få dem opp. Nå rekrutterer vi jenter slik at folkehæren nå har en kvinneandel på 40 % mot 30 % tidligere. Vi prøver å dele de ulike oppgavene likt mellom kjønna.

Intervjuet med Shiela ble gjort i november 2005 mens hun jobbet på en større dugnad for å bygge vei til et av de mange veiløse områdene av landet. Teksten er tilrettelagt fra boka Nepal i dag – folkekrig for demokrati og jordreform, Johan Petter Andresen, 2006.

Reklamer