Parvati: Folkemakt i Nepal

Maoistene har gjennom hele borgerkrigen bygget opp et parallelt statsapparat. En av hovedelementene i denne er rettsapparatet, i form av folkedomstolene.

Her er et utdrag fra Parvatis artikkel «Folkemakt i Nepal», der hun spesielt omhandler rettsystemet:
En av de første indikasjonene på at den gamle staten brøt sammen og at en ny stat kom til syne lå i rettspleien. De mobile, lokalbaserte folkedomstolene erstattet raskt det gamle formelle rettsapparatet. Så populære var folkedomstolsystemet at selv de som ikke uten videre aksepterte autoriteten til den nye staten aksepterte likevel den sørvisen som ble tilgjengelig med de nye folkedomstolene.

I dag følges lovverket for Folkerepublikken Nepal 2003 for å regulere og systematisere måten rettsystemet fungerer på over hele landet. I løpet av 2004 ble en kvinne og en mann fra hver av de ellve distriktene i Spesialregionen gitt opplæring slik at de kunne fungere i den mobile folkedomstolen.

På lignende måte tilrettelegger et system av åpne fengsler transformasjonen av dømte fanger til nyttige borgere. Dog er det en mangel på rød ekspertise. Selv om partiet og folkekomiteene nå i er relativt frie fra å delta i den daglige driften av rettspleien, er det fortsatt en tendens til å utmåle rettferdighet rett fra partiet eller folkekomiteene, uten å lage egne juridiske komiteer. Ettersom baseområdene utvides og etableres må det organisatoriske nettverket til det juridiske systemet utvikles videre. Den effektive og gavnlige funksjoneringen til det juridiske systemet skaper tillit til den nye staten blant massene og hjelper til med å etablere og befeste den. Dette hjelper også til med å transformere folk, noe som er en viktig del av den langvarige folkekrigen. I tillegg til dette, i lys av den henvendelsen som CPN(M) har gjort til FN og andre internasjonale fora for representasjon av folkemakten (og i motstand mot den såkalte representasjonen fra den militær-fascistiske gamle staten), så vil den vitenskapelige funksjoneringen i rettsapparatet gi ytterligere legitimitet til dette kravet (om interasjonal representasjon, red anm).

Oversatt fra engelsk av Helselag til Nepal

Les utdraget i opprinnelig engelsk versjon her

Les hele artikkelen fra Monthly Reveiw her

Reklamer

2 kommentarer om “Parvati: Folkemakt i Nepal

  1. Tilbaketråkk: PROPAGANDAKRIGEN « helselag til nepal nå!

  2. Tilbaketråkk: Parvati: People’s Power in Nepal « helselag til nepal nå!

Det er stengt for kommentarer.