Propagandakrigen

Konflikten i Nepal gir seg utslag i en kamp om ord.

Er maoistene TERRORISTER eller EN PART I EN BORGERKRIG? Står befolkningen MELLOM maoistene og regjeringshæren, eller REPRESENTERER maoistopprørerne folk flest? BORTFØRER maoistene uskyldige, eller ARRESTERER de forbrytere som har undertrykket og forbrutt seg mot andre? Driver de PENGEUTPRESSING eller krever de inn SKATT? TVINGER de skoleelever til å delta i sine programmer eller driver de OBLIGATORISK UNDERVISNING? Er de opprørere som må komme tilbake til DEN POLITISKE MAINSTREAM igjen, eller har de opprettet et PARALLELLT STATSAPPARAT som utfordrer det gamle? Er deres våpen EN TRUSSEL MOT DEMOKRATIET eller EN DEMOKRATISK KRAFT? Driver de med BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETENE gjennom SUMMARISKE RETTSAKER eller har de opprettet FOLKEMAKT og DEMOKRATISKE FOLKEDOMSTOLER som skaper rettferdighet i landet?

Det er ingen enkle svar på disse spørsmålene men en ting er sikkert: Opprørsbevegeleser i den fattige delen av verden har aldri vært populære blant lederne i den rike delen av verden.

Noen liker ikke å betale skatt, også i Nepal

Noen liker ikke å betale skatt, slik er det også i Nepal. Her er en avistegning av batsyayana. Tekst på bøtta: «Donasjoner». Tekst i snakkeboblen til maoistsoldaten: «Slapp av, det er frivillig!» Motstanderne av opprøret kaller dette for pengeutpressing, mens maoistene kaller det skatteinnkreving og donasjonsinnsamling.

Reklamer