kvinnekamp med våpen i hånd

bilde av Parvatigudinnen parvati

Nepal er ett av ytterst få land i verden der kvinners levealder er lavere enn menns. Kun 0,75 % av husene i landet eies av kvinner. Kun 5,25 % av kvinnene har eiendomsrett til land. 17 % av kvinnene eier noe i det hele tatt. Kun 16 % har fast inntekt. Både offentlig og privat sektor har cirka 8 % kvinnelige annsatte. Enker hadde til for kort tid siden ikke lov til å gifte seg igjen. Enker har ikke arverett fra mannen. En mann kan skille seg fra kona hvis hun ikke evner å føde et guttebarn. Barn med ukjent far får ikke statsborgerskap. Mange tusen jenter, det oppgis tall fra 5000 til 12000 selges til prostitusjon i India hvert år. Minst 150 000, kanskje så mange som 400 000 jenter lever i prositusjon. 20 % selges før de er 16 år. 70 % av de prostituerte er HIV-smittet. 73 % av kvinnene utsettes for vold i hjemmet. Mannen har lov til å voldta kona. 40 % av alle ekteskap inngås før jenta er 14 år. Det fødes i snitt 4,4 barn per kvinne. Kvinners arbeidsdag er 11, 61 timer mot 7,85 timer for menn.
Dette er noe av den sjokkerende bakgrunnen for at opprøret har spesielt stor oppsluttning blant kvinner, fordi maoistene innfører kvinnevennlig lov og rett og forbyr diskriminering på grunnlag av kjønn og kaste i områdene de kontrollerer. Andelen kvinner i Folkets frigjøringshær er derfor hele 40 %, noe som trolig er den største andelen kvinner i noen væpnet styrke i verden noen sinne.
Den mest ledende kvinnen blant maoistene er Hisila Yami også kjent som Parvati. Hun sitter i maoistenes politbyrå (øverste organ) og er leder for kvinneorganisasjonen All Nepal Women’s Association (Revolutionary). Hun er også kommandør for en av battalionene i Folkets Frigjøringshær og en ledende teoretiker i bevegelsen.

Det er kanskje ironisk at Hisila Yami har valgt seg gudenavnet Parvati som krigernavn. Parvati er nemlig den guddommen som spesielt dyrkes av gifte kvinner for at mannen skal være frisk og leve lenge…
Linker:

Fra National Public Radio (USA):

Lyd og billedserie om kvinner og barns situasjon

Intervju med Parvati

Her forteller hun om hvordan både kvinner og barn deltar i opprøret og grunnene for det.

Artikler av Parvati i Monthly Review (USA):

Women’s Leadership and the Revolution in Nepal

People’s Power in Nepal

Reklamer