Mot ny krig i Nepal?

I mai i år så det lysere ut. Maoistene og de sju største partiene hadde blitt enige om å lage en ny midlertidig regjering, grunnlov og lovgivende forsamling og holde valg.

Da krevde USA avvæpning av maoistene før de fi kk gå inn i den midlertidige regjeringa. Dette kan ikke maoistene akseptere fordi hæren de slåss mot, er helt inntakt med 100.000 mann under våpen. Maoistene er fortsatt utenfor. Det blir nye forhandlinger i slutten av september.

Samtidig reiser ulike folkelige organisasjoner kamp for reformer. Jordløse krever omfattende jordreformer, arbeidere danner nye fagforeninger og krever bedre lønns- og arbeidsforhold. Siden våpenstillstanden fra april har Folkets frigjøringshær brukt sine soldater til blant annet veibygging, åpning av sjukehus og jordbruksarbeid.

Hæren ruster opp

Den offisielle hæren har fått inn over 30 lastebiler, pansrede personellkjøretøyer og jeeper fra India. Hæren påsto at disse kom uten last, men ingen fikk innsyn i kjøretøyene før over åtte timer etter at de var ankommet til en av landets større militærforlegninger.

http://blog.com.np/wp-content/uploads/2006/09/maoist_protest_alleged_arms_import

Det er stor fare for at denne runden med fredsforhandlinger vil mislykkes, slik de gjorde i 2001 og 2003. Da kan det bli krig på nytt. Bildet er fra maoistenes protester mot våpenimporten i Kathmandu 13. september.

Reklamer