INTERNASJONAL UKE!

Helselag til Nepal tilbyr spennende og aktuelle foredrag i forbindelse med årets internasjonale uke og Operasjon Dagsverk.

I Norge driver Helselag til Nepal opplysningsarbeid om Nepal generelt, om levekårene i Nepal og helselagets medisinske arbeid, med spesielt fokus på årsakene til det store pågående demokratiske opprøret i landet. — «Den mest spennende demokratiprosessen i verden i dag», i følge bistandsminister Erik Solheim.

Det er et opprør der kvinner og ungdom er i front.

Vi kan tilby din skole et gratis, spennende og aktuelt foredrag i forbindelse med årets internasjonale uke og Operasjon Dagsverk.

Helselag til Nepal har mange unge medlemmer og kan tilby foredragsholdere fra 16 år og oppover. Spesielt til ungdomsskoler har vi god erfaring med å sende våre unge foredragsholdere.

Foredragene våre tar i underkant av 45 minutter inkludert filmvisning og spørsmålsrunde, men kan utvides etter deres behov. Vi kan stille i hele perioden fram til 25. oktober uten omkostninger for dere.

OBS: Vi vil også arrangere en dugnad på norske wikipedia i forbindelse med Operasjon Dagsverk.

Reklamer